2381051363 Μακεδονομάχων 20, Έδεσσα mariagoulaki@gmail.com